برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی روش تدریس کتاب جدید التالیف جغرافیا
1396-11-26 14:00-16:00
یرجند - خیابان جمهوری اسلامی - نرسیده به بوستان آزادی - هتل سپهر بیرجند 100
0 ریال
85 جناب آقای محسن یوسفی عضو کمیته تالیف کتب درسی جغرافیا
2 مروری بر مخاطرات طبیعی استان خراسان جنوبی با نگاهی ویژه بر لرزه خیزی و فرو نشست زمین
1396-11-26 16:00-17:30
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی - نرسیده به بوستان آزادی - هتل سپهر بیرجند 100
اساتید 0 ریال
86 آقای دکتر غلامرضا نوروزی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.