# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1010-HJO پویایی و فعال نمودن کلاس های درس جغرافیا در دبیرستان شاهد شهید بشارت شهر قروه-استان کردستان پیمان کریمی سلطانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1012-HJO ضرورت آموزش ضمن خدمت دبیران واستفاده ازروشهای نوین تدریس درجغرافیا حسین علی خلیل اللهی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1023-HJO طرح ایجاد کلاس موضوعی جغرافیا با تاکید بر نقشه و تولید محتوای الکترونیکی فاطمه خالدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1020-HJO نقشه و قدرت نقشه‌ها ؛ ابزاری قدرتمند در فهم و آموزش جغرافیا وحید کیانی، امنه کاظمی مقاله پذیرفته شده است