نشست خبری ویژه جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
1396-11-05
نشست خبری ویژه جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا

دانشگاه فرهنگیان  استان خراسان جنوبی در جهت سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان جغرافیا ، میزبان جشنواره کشوری  تجربیات برتر آموزش جغرافیا در 26 بهمن ماه سال جاری می باشد.در همین راستا نشست خبری ویژه این جشنواره چهارشنبه 1396/11/04 در دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.. مهدیزاده سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان این جشنواره را فرصت مناسبی برای تدوین و ارائه تجربیات دست اول آموزشگران ارجمند رشته جغرافیا دانست ، تا ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند این عزیزان ،ازطریق به اشتراک گذاشتن  دانش تولید شده در این زمینه (PCK)،موجبات تعالی و تحقق هرچه بیشتر اهداف آموزش جغرافیا درکشور عزیزمان را فراهم آورد . لذا امیدواریم شاهد مشارکت فعال معلمان و اساتید معزز از طریق ارائه تجربه و شرکت در همایش به عنوان نماد و نشانه بالندگی و پویایی جامعه علمی – آموزشی جغرافیایی کشور باشیم. ایشان در ادامه اهداف این جشنواره را موارد ذیل اعلام کردند :

سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان در  آموزش رشته جغرافیا

ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا

انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا

آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزش رشته جغرافیا

ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراک گذاری دانش عملی آموزش  محتوا در رشته جغرافیا.

ومحورهای همایش شامل ::

تجربه های آموزشی- تربیتی معلمان در آموزش جغرافیا

کلاسهای چندپایه و تجارب حرفه ای معلمان در آموزش جغرافیا

راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش جغرافیا

طراحی آموزشی در آموزش جغرافیا

ارزشیابی در آموزش جغرافیا

طراحی واحد یادگیری در آموزش جغرافیا

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا

مقابله با کج فهمی های رایج در آموزش جغرافیا

تجارب  پژوهشی( اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی) مرتبط با آموزش جغرافیا

آموزش جغرافیا با استفاده از سایر محیط های یادگیری(گردشگری علمی، موزه و... )

تدریس مشترک در آموزش جغرافیا

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان افزود این جشنواره با مشارکت و همکاری 16  سازمان، نهاد و دانشگاه برگزار خواهدشد .

مهدیزاده افزود: این جشنواره دارای دو بخش جانبی، نمایشگاه و کارگاه های آموزشی می باشد. از این رو با توجه به گستردگی زمین لرزه در چند ماهه اخیر، احساس شد ارتقای سطح دانش و آگاهی در این زمینه می تواند نقش مهمی در مقابله با بلایای طبیعی از جمله زلزله داشته باشد. بنابر این بر اساس نیاز سنجی های انجام شده دو کارگاه آموزشی تحت عنوان مروری بر مخاطرات طبیعی استان خراسان جنوبی با نگاهی ویژه بر لرزه خیزی و فرو نشست زمین وکارگاه آموزشی روش تدریس کتاب جدید التالیف جغرافیا برگزار خواهد شد.