مشارکت جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
1396-10-25
مشارکت جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا

در این دیدار که مهندس پویان نیز حضور داشتند از ظرفیت استان در بخش گیاهان دارویی ، اقدامات و پژوهش های کاربردی در این حوزه  ارائه شد و خبر های خوشی از احداث دهکده گیاهان دارویی در استان نوید داده شد. مهندس صادقی با بیان اینکه در بسیاری از جلسات تصمیم های خوبی گرفته می شود اما در مقام عمل گاهی آن طور که شایسته است ، مصوبات اجرایی نمی شود. مهندس صادقی همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت جهاد دانشگاهی ، ارتباط با دانشگاه فرهنگیان را فرصت خوبی دانست و افزود یکی از بخش های قوی در جهاددانشگاهی برگزاری دوره های کوتاه مدت و کاربردی است و در بخش فرهنگی و پژوهشی نیز مورد حمایت است. در حوزه پژوهش، از پژوهش های کاربردی که منجر به نتیجه ای اثر بخش باشد حمایت می شود که نظیر آن پژوهشکده گیاهان دارویی است.

در این دیدار دکتر مهدیزاده نیز با تاکید بر گسترش استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی ابراز امیدواری کرد با انعقاد تفاهم نامه بتوان در دانشگاه فرهنگیان نیز با توجه به علاقه و توانمندی های اساتید و دانشجویان اقدامات پژوهشی و فرهنگی در حوزه های مشترک انجام داد.

در این دیدار جهاد دانشگاهی مجری اقداماتی نظیر استقرار خبرگزاری ایسنا و نمایشگاهی از گیاهان دارویی در جشنواره را پس از بررسی و هماهنگی بیشتر خواهد بود.