مشارکت سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
1396-10-24
مشارکت سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا

ظهر چهارشنبه مورخ 96/10/20 دیدارسرپرست مدیریت پردیس های استان خراسان جنوبی  با مهندس ولی پور مطلق مدیر کل جهاد کشاورزی استان در راستای جذب نهادها و سازمانها جهت مشارکت در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا که در بهمن ماه به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان برگزار میشود، صورت پذیرفت.

در این دیدار ضمن معرفی دانشگاه فرهنگیان استان و ظرفیت های ویژه این دانشگاه ماموریت گرا به بیان نحوه مشارکت و جزئیات همکاری ها اشاره شد.

در این دیدار مهندس ولی پور نیز باقول مشارکت سازمان جهاد کشاورزی در حد مقدورات در جشنواره مذکور به بیان ضرورت همراهی نهاد ها و سازمان ها در برگزاری چنین مراسماتی تاکید کردند.