اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی به جمع حامیان جشنواره پیوست .
1396-10-20
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی به جمع حامیان جشنواره پیوست .

دانشجومعلمان جغرافیا سفیران منابع طبیعی و آبخیز داری در طول خدمت در مناطق مختلف کشورخواهند بود. همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری و دانشگاه فرهنگیان در بخش های مختلف از جمله گسترش فرهنگ سازی در حوزه منابع طبیعی ، بسیار تاثیرگذارخواهد بود.

دکتر مهدیزاده سرپرست مدیریت استان نیز با گزارشی از امکانات دانشگاه و شرحی از جزئیات جشنواره کشوری تجربیات برتر جغرافیا این رویداد را برای استان مفید دانست و ابراز امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه بین دانشگاه فرهنگیان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بتوان از ظرفیت های موجود استفاده بهینه کرد.

در این دیدارآقای مهندس نصرآبادی  مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان تأکید کردند اگر حساسیت ها در حوزه منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی نبود چه بسا با وجود کویر های اطراف استان، اکنون خراسان جنوبی هم با ریزگرد ها و پدیده گرد و غبار درگیر بود اما اکنون از این مشکلات فاصله داریم. مهندس نصرآبادی افزود در برخی از مناطق استان با احداث سازه و آبخیزداری برخی قنوات احیا گردیده و منجر به مهاجرت معکوس نیز شده است که اکنون به کار کشاورزی در محل زندگی خود مشغول هستند. ایشان در راستای برگزاری مطلوب جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی قول مساعدت دادند و بر افزایش ارتباط با این دانشگاه تاکید نمودند.