مشارکت شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی آموزش جغرافیا
1396-10-19
مشارکت شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در جشنواره  کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی آموزش جغرافیا

در این دیدار که با هدف افزایش همکاری ها در زمینه های پژوهشی و مشارکت در جشنواره ملی آموزشی تربیتی تجربیات برتر آموزش جغرافیا که در بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی برگزار می گردد تشکیل گردید مهندس امامی ضمن ابراز خرسندی از همکاری کشترک در زمینه فرهنگ سازی در حوزه آب، مشکلات خشکسالی بویژه خشکسالی سال جاری را بسیار عمیق خواند و افزود اثر این خشکسالی ها در قنوات قابل مشاهده است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از همکاری مردم خراسان جنوبی در حوزه مصرف بهینه آب بیان نمود از دانشجویان نخبه دانشگاه فرهنگیان میتوان در جهت فرهنگ سازی در مصرف بهینه منابع استفاده نمود. در این جلسه سرپرست مدیریت دانشگاه فرهنگیان استان با ابراز امیدواری بر تهیه تفاهم نامه با شرکت آب منطقه ای تاکید کردند.