معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شد.
1396-10-18
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شد.

دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون جشنواره به اتفاق آرا آقای مهندس محمد دیمه ور استاد پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی مسئولیت مدیر اجرایی جشنواره را تقبل نمودند .

آقای مهندس دیمه ور دارای مدرک کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1374 و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان می باشند .  ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند ، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان بزرگ ، رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از جمله اهم سوابق اجرایی ایشان می باشد . 

در این جلسه در خصوص دبیر علمی همایش نیز بحث و تبدل نظر شد که در نهایت آقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی به عنوان دبیر علمی همایش انتخاب شدند. 

وی بنیانگذار، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تحقیقات جغرافیایی و اولین ایرانی دارنده جایزه انجمن جغرافیای فرانسه است.و سابقه تدریس در دانشگاه سوربن پاریس، فردوسی مشهد و تربیت مدرس تهران را دارد. برخی آثار وی به عنوان منابع مهم در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا معرفی می‌شود.

دکتر پاپلی یزدی مهرماه تا اسفند ۱۳۶۸بنا به دعوت مرکز تحقیقات ملی فرانسه برای همکاری در پروژه اطلس ایران به فرانسه دعوت شد. وی در سال ۱۹۹۶به عنوان عضو اصلی کمیسیون جغرافیای فرهنگی انجمن جغرافیدانان جهان انتخاب شد. این کمیسیون مجموعا ۱۰نفر عضو دارد و سهم آسیا ۳نفر است. پاپلی یزدی یکی از این ۱۰نفر در دنیا و یکی از ۳نفردر آسیا است

سمت‌ها و عناوین

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

مدرس دانشگاه سوربن پاریس

فیای بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۷۰- ۱۳۶۳)

معاون بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی (۶۳- ۶۵)

دبیر اجرائی سمینار بین المللی جغرافیای جمهوری اسلامی (۱۳۶۲)

عضو کمیته برنامه ریزی جغرافیا در ستاد انقلاب فرهنگی

عضو هیات تحریریه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی (تا سال ۱۳۶۷)

عضو هیات تحریریه مجله رشد جغرافیا (تا سال ۱۳۶۷)

عضو هیات تحریریه مجله Abstract- Iranica

عضو هیات علمی مجلهCEMOTI CALLERS DETUDES SUR 1. A MEDITRANNEE ORIENNTALE ET LE MONDE TURCO IRANIEN.

عضو کمیته ملی اقلیم ایران

عضو هیات مدیره انجمن جغرافیدانان ایران

رییس پژوهشکده امیر کبیر

برخی از آثار علمی

روی جلد کتاب اطلس ایران در فرانسه

گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) - ۰۷آذر، ۱۳۸۶

نظریه‌های توسعه روستایی، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) - ۰۷خرداد، ۱۳۸۶

نظریه‌های شهر و پیرامون، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) - ۱۱شهریور، ۱۳۸۶

مجموعه مقالات همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، جغرافیابستری برای گفتگوی تمدنها، مجموعه مقالات همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، جغرافیا بستری برای گفتگوی تمدنها، پدیدآورنده: محمدحسین پاپلی یزدی، ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد - ۱۳۸۱

شاه عباس و پینه دوز، ناشر: پاپلی - ۱۳۸۳

خراسان، ژئوپولیتیک و توسعه، ناشر: پاپلی - ۱۳۸۳

خاطرات شازده حمام: گوشه‌ای از اوضاع اجتماعی شهریزد دهه ۴۰ - ۱۳۳۰، ناشر: پاپلی - ۳۰تیر، ۱۳۸۴تجدید چاپ پنجم ۱۳۸۹

حمد، ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه، به اهتمام محمدحسین پاپلی یزدی، ناشر: پاپلی - ۲۹اردیبهشت، ۱۳۸۶

کوچ نشینی در شمال خراسان، تالیف دکتر محمد حسین پاپلی یزدی - ترجمه اصغر کریمی - آستان قدس

اطلس ایران، مشترک با محمود طالقانی، برنارد هورکارد و هوبر مازورک، پاریس ۱۳۷۷، ۱۹۲ص، فرانسه.

فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی بهمن ۱۳۶۷، ۶۳۹ص.

مجموعه مقالات سمینار جغرافیا شماره ۱، به کوشش دکتر پاپلی یزدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، اردیبهشت ۶۵، ص 501

ترجمه‌ها

کوچ نشینان و شبانان، پدیدآورنده: گزاویه دو پلانول، محمدحسین پاپلی یزدی (مترجم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) - ۱۳۸۳

قنات، اثر هانری گوبلو، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم - دکتر پاپلی یزدی، آستان قدس رضوی ۱۳۷۱. تجدید چاپ در سال ۱۳۸۹تیراژ ۳۰۰۰نسخه

جغرافیای فرهنگی، Paut Claval، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی