1. نشست خبری ویژه جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
26 بهمن ماه سال جاری دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی میزبان جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی اساتید و معلمین جغرافیا خواهد بود .
2. بانک کتاب جغرافیا
3. سایت های مفید علمی جغرافیا
4. فصلنامه های علمی پژوهشی جغرافیا
5. مشارکت جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
صبح شنبه 23 دی ماه جاری در دیدار سرپرست مدیریت پردس های استان خراسان جنوبی با مهندس صادقی ریاست جهاد دانشگاهی استان حوزه های مشترک در برگزاری جشنواره تجربیات برتر آموزش جغرافیا تبیین و مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت.
6. مشارکت سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
در دیدار رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تجربیات برتر آموزشی - تربیتی اساتید و معلمان آموزش جغرافیا با رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صورت پذیرفت.
7. تصمیمات کمیته علمی جشنواره در خصوص تجارب آموزشی-تربیتی قابل ارائه
در جلسه 20 دی ماه 1396 کمیته علمی جشنواره مصوب گردید:
8. اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی به جمع حامیان جشنواره پیوست .
در دیدار بیستم دی ماه 1396 سرپرست مدیریت پردیس های استان خراسان جنوبی با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، عنوان شد :
9. مشارکت سازمان محیط زیست استان در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا
دیدار آقای دکتر مهدیزاده سرپرست مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با رئیس سازمان محیط زیست استان خراسان جنوبی در خصوص مشارکت در برگزاری جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش جغرافیا:
10. نشست مشترک کمیته های اجرایی و علمی جشنواره با سرگروه های جغرافیا و زمین شناسی و مسئولین انجمن های علمی
صبح امروز نشست مشترک کمیته های اجرایی و علمی جشنواره با سرگروه های جغرافیا و زمین شناسی و مسئولین انجمن های علمی آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام شد .
11. مشارکت شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی آموزش جغرافیا
صبح شنبه مورخ 96/10/16 سرپرست مدیریت استان با مهندس امامی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی دیدار و گفت و گو کردند
12. نشست مشترک شورای سیاستگذاری جشنواره با مسئولین آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی برگزار شد.
نشست مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره و مسئولین آموزش و پرورش خراسان جنوبی برگزار شد . در این نشست انتظارات متقابل دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی مطرح شد.
13. معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شد.
در دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی - تربیتی اساتید و معلمین جغرافیا، آقای مهندس محمد دیمه ور استاد پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی و معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شدند.
14. تشکیل جلسه هماهنگی جشنواره تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمین جغرافیا به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
اولین نشست برنامه ریزی در خصوص جشنواره تجربیات برتر آموزشی - تربیتی اساتید و معلمین جغرافیای کشور به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی برگزار گردید.