برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی روش تدریس کتاب جدید التالیف جغرافیا
1396-11-26 14:00-16:00
یرجند - خیابان جمهوری اسلامی - نرسیده به بوستان آزادی - هتل سپهر بیرجند 100
0 ریال
85 جناب آقای محسن یوسفی عضو کمیته تالیف کتب درسی جغرافیا
2 مروری بر مخاطرات طبیعی استان خراسان جنوبی با نگاهی ویژه بر لرزه خیزی و فرو نشست زمین
1396-11-26 16:00-17:30
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی - نرسیده به بوستان آزادی - هتل سپهر بیرجند 100
اساتید 0 ریال
86 آقای دکتر غلامرضا نوروزی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند