استان خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان معلم - خیابان طهماسبی شرقی- دانشگاه فرهنگیان.دبیرخانه تجربیات برتر اساتید و معلمان آموزش جغرافیا.تلفن تماس:05632440401

توجه! چنانچه در فرایند ثبت نام یا ارسال تجربیات با مشکلی روبرو شدید با شماره تلفن 05332445340 تماس بگیرید.

Refresh Code